Postup pre FYZICKÚ OSOBU , ktorá si sama podáva daňové priznanie

Postup pre FYZICKÚ OSOBU , ktorá si sama podáva daňové priznanie

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech Naše Slovensko pomáha. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov: Naše Slovensko pomáha

Sídlo:   Bacúrov 47, 96261 Bacúrov

IČO:     42375932

Forma: Občianske združenie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2016. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava

Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Tlačivá nájdete: https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

Zdroj: https://rozhodni.sk/