Postup pre zamestnanca

Postup na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

Do Vyhlásenia doplňte sumu, vypočítanú zo zaplatenej dane.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Nezasielajte tlačivá na našu adresu, všetko spracováva daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady takisto prevádzajú odvedenú časť dane na náš účet; vy jeho číslo poznať nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate.

Identifikačné údaje Naše Slovensko pomáha ako prijímateľa 2% z dane:

Názov: Naše Slovensko pomáha
Sídlo: Bacúrov 47, 96261 Bacúrov

IČO: 42375932
Forma: Občianske združenie

Zdroj: https://rozhodni.sk/