Postup pre zamestnanca

Postup pre ZAMESTNANCA

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie

ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane /Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016.doc (46,5 kB)

 

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

 

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. /Vyhlasenie nové (7).pdf (135561) 

Údaje o prijímateľovi  Naše Slovensko pomáha napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

 

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

Nezasielajte tlačivá na našu adresu, všetko spracováva daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady takisto prevádzajú odvedenú časť dane na náš účet; vy jeho číslo poznať nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate.

 

Identifikačné údaje Naše Slovensko pomáha ako prijímateľa vašich 2% z dane

Názov: Naše Slovensko pomáha

Sídlo: Bacúrov 47, 96261 Bacúrov

IČO:    42375932

Forma: Občianske združenie

Slovenská republika

 

Zdroj: https://rozhodni.sk/