Naše Slovensko pomáha o.z.

Email: kontakt@ns-pomaha.sk

Bankové spojenie:
IBAN: SK6383300000002100970265

Naša pomoc ľuďom v núdzi

Pomoc dvom ťažko skúšaným rodinám z východného Slovenska

Veronika Grodná z Košíc má od narodenia detskú mozgovú obrnu. Jej zdravotný stav si vyžaduje 24-hodinnú opateru. Už 24 rokov sa však o ňu stará len jej matka. Kým asociálni cigánski paraziti dostávajú od štátu štedré príspevky, vďaka ktorým nemajú motiváciu pracovať, rodina Grodných nedostane...
Celý článok