Naša pomoc

Pokiaľ nám chcete pomôcť s fungovaním  Občianskeho združenia

tu je číslo nášho účtu.

Bankové spojenie:
FIO Bank: 2300736502 / 8330
IBAN: SK5983300000002300736502
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX Ďakujeme