Kontakt

Naše Slovensko pomáha o.z.

Bacúrov 47, 962 61 Bacúrov, Slovensko
IČO:  42375932

Predseda:

Mgr. Rastislav Schlosár
Mail: predseda@ns-pomaha.sk

Bankové spojenie:
IBAN: SK6383300000002100970265

Kontaktujte nás