Kontakt

Naše Slovensko pomáha o.z.

Bacúrov 47, 962 61 Bacúrov, Slovensko
IČO:  42375932

Predseda:

Mgr. Rastislav Schlosár
Mail: predseda@ns-pomaha.sk

Bankové spojenie:
FIO Bank: 2300736502 / 8330
IBAN: SK5983300000002300736502
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX Ďakujeme

Kontaktujte nás