Chudobnej rodine zo Sečoviec sme poskytli finančnú pomoc pre ich deti

Rodina Farbárova zo Sečoviec, okres Trebišov sa ocitla vo vážnej finančnej tiesni. Po tom, ako otec Ján Farbár  (vek 60 rokov) prekonal infarkt a následne sa u neho prejavili ďalšie zdravotné problémy sa už aj tak chudobná rodina dostala do vážnych existenčných ťažkostí. Rodičia Farbárovi majú dve školopovinné deti, 14 ročného syna Jána a 12 ročnú dcéru Kristínu, ktoré navštevujú cirkevnú ZŠ Svätej rodiny v Sečovciach. Starostlivosť rodičov o svoje deti je aj napriek skromným možnostiam veľmi príkladná.

Rodina, ako sme sa mohli presvedčiť, býva v stiesnených priestoroch, predstavujúcich rozlohu 3×4 metre. Matka pracuje na aktivačných prácach, takže celkový mesačný príjem rodiny je 304 eur. Vďaka tomu, že rodina využíva dvor a neveľkú záhradu na pestovanie zeleniny a na chov domácej hydiny je ich situácia ako-tak znesiteľná, nie však uspokojivá.

Podľa našich zistení, jedná sa o veľmi chudobnú ale slušnú a bezproblémovú rodinu, ktorá sa ocitla v ťažkej finančnej situácii aj vďaka nefungujúcemu systému sociálnej starostlivosti zo strany kompetentných štátnych orgánov. Preto sme v rámci nášho programu sociálnej pomoci poskytli rodine Farbárovej pomoc vo výške 750 eur na nákup školských tašiek, školských potrieb, školských pomôcok a ošatenia pre ich školopovinné deti, ktoré prejavili neskrývanú radosť z toho, že do nového školského roku pôjdu zaopatrení tak, ako väčšina ich spolužiakov.