Františkovi z Popradu sme prispeli na kúpu nového vozíka

František Petras je invalidný dôchodca s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré ho trvalo pripútalo na invalidný vozík. Napriek neľahkému životnému osudu si založil rodinu a so svojou ženou a 6 ročným synom spoločne žijú v prenajatom byte v Poprade. František je veľkým bojovníkom, nestráca chuť do života a vždy ho stretnete s úsmevom na tvári.

Ako to už však na Slovensku býva, štát sa o slušné rodiny nestará a nepomáha im, keď to nutne potrebujú. Františkova manželka sa o svojho manžela musí starať 24 hodín denne, preto sa nemôže zamestnať. Celá rodina teda musí mesačne vyžiť len z invalidného dôchodku a príspevku na starostlivosť, ktoré dokopy tvoria len o málo viac ako 500 €. Keďže sú však náklady na lieky a starostlivosť vysoké, nedokážu si našetriť dostatok peňazí na elektrický invalidný vozík, ktorý František nutne potrebuje.

ĽS Naše Slovensko sa rozhodla Františkovi a jeho rodine pomôcť a darovala sme im finančný príspevok na kúpu nového elektrického invalidného vozíka. Ten by mal výrazne uľahčiť život nielen Františkovi, ale aj jeho manželke. Finančnú pomoc v mene strany odovzdal poslanec NR SR Milan Mazurek a predseda popradskej okresnej organizácie Jozef Király.