Pomoc pre slušné mnohodetné rodiny

V uplynulom roku sme pomohli v rámci programu „Naše Slovensko pomáha“ 14 rodinám s ťažko zdravotne postihnutými deťmi. ĽS Naše Slovensko si je dobre vedomá toho, že ako národ a rasa prežijeme len vtedy, ak budú naše rodiny veľké – plné slušne vychovaných detí, vedomých si svojej národnej a kresťanskej identity. Preto sme koncom roka 2016 spustili pomoc aj pre slušné mnohodetné rodiny, ktoré sa na úkor vlastného pohodlia rozhodli prinášať obete za naše prežitie a budúcnosť. V súčasnosti si na nich nikto nespomenie. Matky a otcovia, ktorí urobili pre náš národ viac ako ktorýkoľvek súčasný minister, sú na okraji záujmu vlády aj médií. Sú odkázaní len sami na seba a na pomoc ľudí, ktorým ešte zostal zmysel pre kresťanskú spolupatričnosť.

ĽS Naše Slovensko preto v decembri zrealizovala pomoc pre 3 rodiny, v ktorých sa narodilo spolu 26 detí.

Prvou z nich bola rodina Sokolovcov z Muránskej Zdychavy v okrese Revúca. Manželia Sokolovci vychovávajú 8 detí. Viaceré z nich sa aktívne a veľmi úspešne venujú kickboxu. 12-ročná Simonka bola v tomto športe v roku 2015 majsterkou sveta, 15-ročná Miriam a 10 ročná Dianka sa v roku 2016 stali majsterkami Slovenska. Rodina je však natoľko chudobná, že si nemôže dovoliť ani len auto, ktorým by mohla voziť deti na tréningy či do školy. Rodine sme preto poskytli automobil Renault Thalia. Sokolovci majú navyše veľmi zlé osobné skúsenosti so súčasným policajným systémom. Miriam sa pred 2 rokmi stala obeťou cigánskeho lúpežného prepadnutia. Namiesto toho, aby jej polícia pomohla, hrozila jej trestom za to, že sa pri útoku aktívne bránila. S cieľom potrestať rodinu, ktorá sa nezľakla cigánskeho teroru, polícia navyše vyfabrikovala obvinenia za údajne extrémistickú činnosť na sociálnych sieťach na jej staršieho brata, študujúceho v Košiciach. V rámci pomoci sme preto poskytli rodine aj bezplatné právne zastúpenie.

Druhá rodina – Birošíkovci z Prečína pri Považskej Bystrici majú dokonca 9 detí. Najstarší syn Viliam nemá ani 18 rokov, najmladšie dvojičky Patrik a Lukáš majú len 1 rok. Rodina žije vo veľkej skromnosti s mesačným príjmom 460 eur. Napriek tomu sú deti slušne vychované, úctivé a čisté. Birošíkovcom sme pomohli vymaľovaním a zariadením detských izieb a nákupom plienok pre najmenšie deti. Pod vianočným stromčekom si od nás navyše každé dieťa našlo darčeky, ktoré by si rodina nikdy nemohla dovoliť.

Treťou mnohodetnou rodinou, ktorej sme aspoň symbolicky pomohli, bola rodina Dudášovcov z Pitelovej v okrese Žiar nad Hronom s 9 deťmi. Skromnosť, pokora a zbožnosť panujúca v tejto rodine, sa len tak často nevidí. Hoci otec rodiny tvrdo pracuje a rodina sa snaží o sebestačnosť aj hospodárením na vlastnej pôde, jej príjmy zďaleka nepostačujú na to, aby mohli žiť tak, ako by si zaslúžili. Rodina si dlhodobo sporila na nový sporák a tak ho dostali od nás, aby usporené peniaze mohli použiť na úhradu nákladov na štúdium pre svoje deti.