Pomohli sme rodine, ktorú zničilo povinné očkovanie

Dvojičky z Revúcej – Sebastián a Tobias Benkovci sa narodili predčasne v 31. týždni. Po 6 týždňoch v pôrodnici ich prepustili domov bez zdravotných komplikácií. Všetko sa zmenilo potom, čo lekári pod hrozbou pokuty prinútili ich rodičov, aby dali svojich synov zaočkovať. Krátko na to, už po prvom očkovaní v 7. mesiaci, diagnostikovali Tobiasovi detskú epilepsiu – Westov syndróm. Chlapec má dodnes problémy s rečou aj s motorikou. Sebastian dopadol ešte horšie. Po opakovaných očkovaniach v 7. a 9. mesiaci zostal totálne imobilný, s poškodeným zrakom a bez schopnosti komunikovať. Postupne mu zlyhávajú orgány a je odkázaný na 24 hodinovú opateru svojej mamičky Ivety.

Hoci je evidentné, že ťažké zdravotné postihnutie oboch predčasne narodených chlapcov spôsobilo očkovanie, navyše necitlivo urobené už v prvom roku ich života, lekári sa zmohli len na suché konštatovanie, že to nemožno vyvrátiť, ani potvrdiť. Zlepšenie ich zdravotného stavu je silne závislé od absolvovania finančne náročných rehabilitácií, na ktoré rodina s minimálnymi príjmami jednoducho bez pomoci dobrých ľudí nemá. Namiesto finančného odškodnenia a pomoci, ktorá by im veľmi pomohla, sa však rodičia dvojičiek dočkali len ďalšieho nátlaku zo strany lekárov, aby v očkovaní svojich synov pokračovali! A to navzdory ich zdravotnému stavu!

 

Tento krutý prípad detí, ktorých zdravie zničila vládna moc svojim nátlakom na očkovanie, nenechal chladných ani nás v ĽS Naše Slovensko. Nakoľko malému Tobiasovi veľmi pomohol pobyt v piešťanskom Adeli Centre, rozhodli sme sa mu darovať poukážku na ďalšiu 2-týždňovú rehabilitáciu v tomto zariadení v hodnote 2 028 eur. Veríme, že vďaka tejto pomoci sa bude môcť aspoň on čoskoro zaradiť medzi zdravé deti. ĽS Naše Slovensko súčasne plánuje v parlamente predložiť návrh zákona, ktorým sa zrušia sankcie za odmietnutie očkovania. Sme presvedčení, že je výsostným právom každého rodiča, aby rozhodol či dá svoje dieťa zaočkovať alebo nie. Odmietame, aby bol ktokoľvek nútený do lekárskych zákrokov, ktoré so sebou prinášajú obrovské riziká, čo dokazuje aj prípad dvojičiek Benkovcov.