Potravinová pomoc pre dve rodiny z Lodna

 

S niektorými ľuďmi sa osud naozaj veľmi ťažko zahráva. Pani Iveta je matka troch detí. Jej manžel ju dlhé roky týral. Vyvrcholilo to tým, že ju zhodil z druhého poschodia, po čom ostala ochrnutá na dve tretiny tela. Navyše trpí viacerými ťažkými chorobami. Všetky príjmy rodiny postačia ledva na nájom, energie a nevyhnutné veci pre život. Keďže rodina má zjavné existenčné problémy, požiadali nás o potravinovú pomoc. Žiadosti sme vyhoveli a spravili sme nákup slovenských potravín v hodnote 500 €.

Pomohli sme aj rodine pani Anny, ktorá žije s manželom a spolu vychovávajú tri deti. Dcéra má detskú mozgovú obrnu a je odkázaná na 24 hodinovú starostlivosť. Často chodia na masáže a iné liečebné procesy. Ďalšie dve deti sú školopovinné. Otec je po pracovnom úraze a kvôli zdravotným následkom je pre neho teraz náročné nájsť si prácu, ktorú by bez problémov zvládal. Rodina má veľmi obmedzený rozpočet, a tak sme sa rozhodli pomôcť im aspoň nákupom potravín. Všetky potraviny, ktoré sme zakúpili boli, rovnako ako v predošlom prípade, vyrobené na Slovensku.