Naša pomoc ľuďom v núdzi

Odovzdali sme finančnú pomoc rodine dvojičiek narodených s mozgovou obrnou

Deti sú najvzácnejším zo všetkých božích darov. S nimi však prichádza na rodičov aj veľká zodpovednosť. Predseda okresnej organizácie Ľudovej strany Naše Slovensko v Rimavskej Sobote Zdenko Ľaudár bol oslovený s prosbou o pomoc pre rodinu, v ktorej sa narodili dvojičky s detskou mozgovou obrnou. Neváhali sme ani chvíľku a pustili sme sa do uskutočnenia prosby. Nebolo to ľahké, ale konečný výsledok stál za to. Pri odovzdávaní finančnej pomoci boli prítomní aj poslanec NR SR Mgr. Stanislav Mizík, a tiež Mgr. Petra Jekimová a Bc. Peter Očovay.

Zásluhu na celom priebehu vybavovania a pomoci majú aj naši členovia z okresu Rimavská Sobota. Pre túto milú rodinku sme prispeli sumou 1300 € pre Tomáška a 1300 € pre Oliverka na rehabilitačný pobyt.

Želanie každej matky je, aby jej dieťa bolo zdravé. Žiaľ nie vždy sa táto túžba naplní, lenže život musí ísť ďalej. Dvojičky sa narodili v 6. mesiaci s váhou 700 gramov. Prognóza lekárov nebola povzbudzujúca. Mať detičky postihnuté mozgovou obrnou vyžaduje mnoho trpezlivosti, lásky, pochopenia a sily.  Vyžadujú si špeciálnu starostlivosť, na ktorej sa podieľa celý rad lekárov. Základom je celoživotná rehabilitácia v centrách a kúpeľoch. Tieto liečby nie sú hradené poisťovňou a vyžadujú si nemalé finančné prostriedky. Štát na takéto rodiny úplne zabudol, nielen finančne ich obišiel, ale ešte im sťažuje ich boj neustálou byrokraciou a rôznymi posudkami. Táto rodinka, ako aj ostatné zdieľajúce podobný osud sú odkázané na pomoc okolia, pretože napriek akejkoľvek snahe nie je možné z vlastných finančných prostriedkov financovať takúto pravidelne sa opakujúcu liečbu. Tomáško a Oliverko majú teraz 3 roky a krásne napredujú, vnímajú okolie a sú to veľkí bojovníci. Stále však ešte nechodia. Práve preto sú tieto rehabilitačné pobyty také dôležité, pretože bez profesionálnych ošetrovateľov, lekárov a rôznych strojov na cvičenie, by sa v domácom prostredí nedal dosiahnuť požadovaný pokrok v pohybovej aktivite detí.

Rodina napriek situácii, ktorá ich postretla, ukazuje celému okoliu, že to nevzdala. Nesnažíme sa vyvolať umelú ľútosť, snažíme sa ukázať rodiny, z ktorých sily a odhodlania si treba brať príklad. Chceme apelovať na všetkých ľudí, ak máte v okolí rodiny, ktoré tiež takúto pomoc potrebujú, nezatvárajte oči. Kto môže, nech pomôže, či už finančne, alebo povzbudivým slovom. Verte, že obidva skutky sú pre takéto rodiny veľmi dôležité.

Ľudová strana Naše Slovensko takto pomáha počas celého roka a kým slovenské rodiny budú potrebovať pomoc, budeme pomáhať naďalej s nádejou, že raz príde deň, keď ľudia nebudú musieť riešiť takéto problémy, ktoré by mali byť súčasťou prirodzenej starostlivosti zo strany štátu.

Celý článok